Giỏ hàng

ĐỊNH LUẬT CỘNG HƯỞNG

Chúng ta cuốn hút những gì đồng dạng với chúng ta và cộng hưởng những gì đồng dạng với chúng ta.

Định luật này tương đồng với một định luật trong cộng hưởng cơ khí, nêu rằng: " Tất cả vật thể có tần số rung động tự nhiên của riêng nó, sự dao động ở cùng tần số như tần số tự nhiên của một vật thể có thể làm nó rung động." Tương tự, một cá nhân có thể rung động hoặc cộng hưởng với một cá nhân khác, với bản chất của cá nhân đó, thậm chí với những ký ức vô thức sâu thẳm nhất của anh ta. Anh ta có thể rung động hoặc cộng hưởng một cách tích cực hoặc tiêu cực. Vì thế, định luật Cộng hưởng áp dụng cho con người- chẳng hạn, khi chúng ta cảm thấy bị thu hút hoặc phiền nhiễu bởi người khác- và chỉ ra cho chúng ta thấy chúng ta bị kết nối với những ký ức tương tự. Chúng ta rung động và cộng hưởng với bước sóng tương đồng.

Định luật cộng hưởng được những người khai tâm dùng nhiều nhất. Họ áp dụng nó hàng ngày, vì nó dẫn tới cấp độ tâm thức cao nhất và kiến thức sâu sắc cho cả bản thân mình và người khác, cho đời sống cá nhân của chúng ta và sự sống nói chung.

Kaya

Kiến thức hay: Vật chất là nhất thời và có tính giáo dục

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop
zalo-social