Giỏ hàng

VẬT CHẤT LÀ NHẤT THỜI VÀ CÓ TÍNH GIÁO DỤC

Vật chất trong thực tế chỉ là hình thái, một nguyên cớ, hay một lớp vỏ của linh hồn trong suốt một chu kỳ sống trên Trái Đất, để mang đến cho linh hồn một cơ hội học hỏi. Với ý nghĩa này, vật chất là nhất thời. Do đó, nếu chúng ta xem thế giới vật chất xét cho cùng là có giá trị thật sự, nếu chúng ta xem bản thân nó là cái đích, thì chúng ta đã bị đánh lừa và sống trong ảo ảnh. Vật chất là nhằm giúp chúng ta phát triển phẩm chất thánh linh và đức hạnh. Do đó, lý do thực sự mà nó tồn tại là để giáo dục chúng ta, để giúp chúng ta học hỏi, tiến hóa và trở thành những con người, những linh hồn hoàn thiện hơn.

KayaFacebook Instagram Youtube
backtotop backtotop
zalo-social