Giỏ hàng

Cách TU TẬP sáng suốt | Minh Tịnh

Khi chúng ta tu tập chúng ta sẽ có sự sáng suốt. Nhưng làm sao để có sự sáng suốt trong suốt quá trình tu tập thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Có thân người để tu tập là phúc đức vô cùng to lớn. Thế nhưng trong thân xác con người này chúng ta lại bị giới hạn bởi trí tuệ và ngũ quan. Vậy nên thường bị lầm đường lạc lối trong ma trận nhị nguyên do chính chúng ta tạo ra.

Video này như một thông điệp để giúp bạn vượt qua được những ảo ảnh của tâm thức, cái tâm thức bị khuấy động bởi những tổn thương của đứa trẻ bên trong. Để từ đó giúp bạn sáng suốt hơn trên hành trình tiến tới giác ngộ.

Gửi tình yêu thương đến tất cả mọi người!

Link các video về luân xa:
- Lợi ích khi khai mở luân xa và tu tập tâm linh: https://youtu.be/v5z3w4eWQHs
- Sự thật về luân xa 1 - Hoả xà (Kundalini): https://youtu.be/YwtrhmiSGyc
- Chữa lành Luân Xa 2 (Sacral Chakra): https://youtu.be/V1n0y5RdfeU
- Chữa lành Luân Xa 3 (Solar Plexus Chakra): https://youtu.be/CytFglLKFv8
- Chữa lành LUÂN XA 4 (Luân Xa Tim): https://youtu.be/OfWwExazCi4
- Chữa lành LUÂN XA 5 (Throat Chakra): https://youtu.be/-HfQK7HJm9A
- Chữa lành Luân Xa 6 (Third Eye Chakra - Luân Xa con mắt thứ 3): https://youtu.be/Pc7uWp4S9rE

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop