Giỏ hàng

SỐNG để làm gì? Thức tỉnh mục đích cuộc sống

SỐNG để làm gì? Ý nghĩa cuộc sống là gì? Mình đến với cuộc đời này để làm gì? Đó là một câu hỏi lớn mà Minh Tịnh đã từng đi tìm kiếm suốt một thời gian dài và đã có câu trả lời. Hôm nay Minh Tịnh xin chia sẻ lại để giúp cho những bạn đang lạc lõng giữa cuộc đời, chưa hiểu mục đích sống của mình có thể hiểu hơn về sự sống này sau khi xem video. Chúc bạn hiểu được ý nghĩa sự sống và sống một đời hạnh phúc! Cảm ơn bạn đã đến!


Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop