Giỏ hàng

TÂM LINH - Nên bắt đầu từ đâu?

Trái Đất đã làm tròn bổn phận xoay 365 vòng nhỏ và 1 vòng lớn xung quanh mặt trời. Mọi người cũng đều đã quay như vậy trong suốt năm 2019 vừa qua. Quá trình cũ kết thúc thì cũng là lúc bắt đầu quá trình mới. Và từ bây giờ Minh Tịnh cũng sẽ bắt đầu một vòng quay mới cùng với bạn. Video này là khởi đầu cho chuỗi những video tiếp theo về chủ đề tâm linh và đời sống. Để từ đó có thể giúp được cho bạn hướng tới cuộc sống hạnh phúc, khoẻ mạnh, bình an, thịnh vượng và tỉnh thức!


Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop