Giỏ hàng

TẠI SAO THIỀN ĐANG DẦN TRỞ THÀNH ĐIỀU CỰC KỲ QUAN TRỌNG TRONG THỜI ĐẠI NÀY?

TẠI SAO THIỀN ĐANG DẦN TRỞ THÀNH ĐIỀU CỰC KỲ QUAN TRỌNG TRONG THỜI ĐẠI NÀY?


Nhất định phải có một lý đo và lợi ích lớn đáng kể để cho những nhân vật tiếng tăm và giàu có tìm về con đường của thiền đinh trong yên lặng: Chủ tịch Trung Nguyên ông Đặng Lê Nguyên Vũ,  Chủ tịch Tôn Hoa Sen ông Lê Phước Vũ.... và rất nhiều người đã đạt được thành tựu trong đời mình đều gắn liền với thiền định.

Lợi ích ở đây là gì?

Trước hết, thiền mang đến một sự chuyển hóa cơ bản trong tư duy của chúng ta. Suy nghĩ của chúng ta được tinh luyện. Chúng trở nên liên tục chiếu soi, lạc quan, hỗ trợ, hợp tác và trách nhiệm. Từ đó, toàn diện con người được chuyển hóa bởi những tác dụng liên tục của việc thiền đều đặn.

Thiền làm bạn sống một cách bình thường và quý phái trong xa hoa. Nhưng nó cũng làm cho bạn sống một đời vui vẻ và hạnh phúc trong điều kiện kinh tế khiêm tốn.

Thiền giải phóng bạn khỏi những điều kiện. Bạn hành động theo một cách giải thoát khỏi những điều kiện và thuận theo sự chỉ dẫn của Thiên Ý.

Càng ngày càng thiền bạn sẽ khám phá ra cấp độ mới của ý thức, một tầng mới nhận thức bên trong chúng ta mà trước giờ bạn chưa từng thấu hiểu hoặc biết đến.

Thiền thật là tuyệt vời và là món quà.  Những người thực hành nó đều đạt được tự do khá nhiều từ các nợ nần nghiệp chướng của họ.

Trong thiền sâu, một người có thể nhìn thấy sự hình thành của ánh sáng trong đầu của mình. Ánh sáng này sẽ dần dần có vẻ như một con mắt màu xanh với một điểm đen ở giưã. Điểm đen này biến thành một đường hầm, ở cuối đường hầm ấy, ta có thể nhìn thấy trong đó hình ảnh của Chân Sư, Thiên thần hộ mệnh, hay là con đường vô tận đi đến vô cùng.

Hầu hết bệnh tật của chúng ta là kết qua của các vùng đen tối trong thể tinh thần chúng ta. Khi ánh sáng tăng lên trong chúng ta, bóng tối biến mất.

Khi ánh sáng nội tại tăng lên, chúng ta có thể nhận ra đầu tiên là niềm vui, hạnh phúc và sự thành công của mình phụ thuộc và những nỗ lực của chính mình.

Có những đốm đen trong thể tinh thần, thể cảm xúc, và thể phách của chúng ta. Những đốm đen đó là tác nhân của những bất hạnh, đau khổ, những tiêu cực và bệnh tật của chúng ta. Sự tăng trưởng ánh sáng nội tại sẽ xua tan những đốm đen, khôi phục lại độ tinh khiết và hai hoà.

Hơn nữa, khi đạt đến sự tăng trưởng ánh sáng nội tại sẽ kích hoạt và nâng cao chức năng huyền bí của tuyến tùng. Tuyến này phục hồi thể tuyến yên và tuyến động mạch cảnh. Ba tuyến này sau đó sẽ tạo thành một từ trường tam giác khơi lại các nguồn năng lượng từ những Cõi giới cao hơn.

Ánh sáng làm tăng trưởng bình an và niềm vui nội tại trong ta. Ánh sáng nội tại đang tăng trưởng này cho thấy tất cả các kiến thức của một người đã tích luỹ từ hàng ngàn đời kiếp.


Lan Thi - Novada 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop
zalo-social