Giỏ hàng

Bạn có biết Thái độ nào tạo nên số phận tốt?

Bạn có biết Thái độ nào tạo nên số phận tốt?

Thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với quá khứ, tương lai hay hiện tại. Bạn thuộc kiểu người thứ nhất hay kiểu người thứ hai như trong video Lan Thi nhắc đến? Mà với kiểu thái độ này, nhất định tạo nên số phận tốt.

Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.


Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop