Giỏ hàng

Kỷ luật với bản thân-Thử thách 7 ngày với Youtube

Đã bao giờ bạn đưa bản thân vào vòng kỷ luật. Ít nhất trong vòng 7 ngày và nhiều hơn thế nữa. Lan Thi đang thực hiện thử thách trong vòng 7 ngày chia sẻ 7 video.

Như vậy đòi hỏi, mình phải hành động kiên trì mỗi ngày. Và đây là video chia sẻ quá trình thực hiện của mình. Và dù kết quả có như thế nào thì mình luôn tin rằng, khoảng cách giữa làm và không làm mới là khoảng cách thực sự.

Lets go!

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop