Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức 30

Một bàn tay có mặt phải thì sẽ có mặt trái. Một con người có mặt tốt thì cũng có mặt chưa tốt. Nếu chúng ta chấp nhận mặt tốt của người khác mà không thể chấp nhận mặt chưa tốt của họ thì sinh ra mâu thuẫn, đau khổ. 

Khi chấp nhận mặt chưa tốt của người khác thì chúng ta mới có thể chấp nhận mặt chưa tốt của chính mình mà không bị dằn vặt. Cũng đồng thời có được sự chấp nhận của người khác trọn vẹn cả mặt tốt và mặt chưa tốt của mình. 

Càng chối bỏ mặt tối của người khác bao nhiêu thì chính mình cũng sẽ bị chối bỏ bấy nhiêu. 

Chỉ có tình thương và sự thấu hiểu mới đem lại sự hoà hợp thật sự. 

Minh Tịnh

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop