Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 103

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 103

Nếu vì để thực hiện mong muốn của bản thân mà làm cho người khác phải khổ, thì dù có đạt được mong muốn rồi, cũng sẽ có ngày bị mất đi. 

Nếu vì sợ ước mơ của bản thân không thể thực hiện được mà chối bỏ ước mơ, là đang tự làm bản thân khổ sở và khả năng của bản thân sẽ không được phát huy. 

Học cách thực hiện những “ước mơ chính đáng” của bản thân nhưng không làm cho người khác khổ, thì thành quả sẽ được bền lâu, bản thân cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. 

Nếu mong muốn ấy có thể đem lại hạnh phúc cho chính mình và mọi người, thì mong muốn ấy sẽ được vũ trụ ủng hộ để sớm thành hiện thực. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop