Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 116

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 116

Có nhiều cách để tạo thiện cảm với người khác. Có cách thì được người khác tôn trọng, cũng có cách thì bị người khác coi thường. 

Hạ thấp giá trị bản thân để tạo thiện cảm với người khác là cách thường thấy nhất. Tuy nhiên cách này thường tạo cho người khác cảm giác mình đang muốn “nhờ vả” họ điều gì đó. Làm cho họ khó chịu và không muốn đáp trả chúng ta. 

Trao cho người khác một giá trị gì đó khi muốn “gần gũi” với họ là cách khó hơn, đòi hỏi tấm lòng “biết cho đi” và biết “vì người khác”. Cách này dễ được người khác tiếp nhận và trân trọng. Khi họ cảm thấy nhận được giá trị từ mình, tự động họ cũng sẽ muốn “đáp trả lại” bằng một giá trị tương đương. Điều này không phải thực dụng mà đó là “quy luật cân bằng”. 

Nếu chỉ muốn nhận thì sẽ chẳng nhận được điều gì cả. Nếu biết cho đi thì sẽ nhận về nhiều hơn sự mong đợi. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop