Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 117

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 117

Khi một người chê bai người khác, điều đó có nghĩa là họ có tổn thương từng bị chê bai điều tương tự. Và họ làm vậy để cảm thấy bản thân tốt đẹp hơn, tự tin hơn. 

Bởi vậy nên khi ai đó chê bai mình hoặc những thứ thuộc về mình, thay vì khó chịu thì chúng ta có thể tập cảm thông cho họ. Như vậy thì bản thân vừa không bị khó chịu, vừa phát triển được lòng bao dung. 

Đồng thời, để tránh gây ra sự khó chịu và bị người khác oán ghét thì chúng ta cũng nên tránh việc chê bai họ hay những thứ thuộc về họ. 

Cần hiểu rằng khi người khác chê mình, nếu mình thay đổi để giống họ thì chưa chắc đã tốt cho mình. Và ngược lại, khi mình chê người khác và họ thay đổi cho giống mình thì chưa hẳn đã tốt cho họ. 

Mỗi người đều có những thứ phù hợp riêng. Thứ phù hợp với người này đôi khi lại không hợp với người khác, và ngược lại. 

Tôn trọng những thứ thuộc về mình và người khác. Tôn trọng cuộc sống và lựa chọn của mỗi người. Không can thiệp hay chê bai ai cả thì sẽ sống thảnh thơi, an lành hơn. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop