Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 120

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 120

Khi xảy ra một vấn đề, ai cũng cảm thấy mình là người “bị thiệt” và người kia đang “quá quắt” với mình. Dù là một vấn đề nhỏ nhưng đôi khi nó cũng mang lại sự khó chịu lớn. 

Sự khó chịu và cảm giác bị người kia quá quắt thực ra không hẳn do người kia đem lại. Mà do bên trong chúng ta có tổn thương liên quan đến việc bị đối xử quá quắt lúc nhỏ, và sự dồn nén suốt bao nhiêu năm tạo ra cảm giác khó chịu LỚN dù vấn đề rất NHỎ. 

Ở góc nhìn của ai cũng đều cảm thấy bản thân cư xử rất tốt, người kia mới là người “không biết điều”. Nhưng thực tế thì ai cũng có cái sai, và ai cũng có cái đúng. Cảm thông và biết thông cảm cho người khác một chút thì mọi sự bỗng trở nên nhẹ nhàng. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop