Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 123

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 123

Một câu hỏi phù hợp có thể giúp cho người khác tỉnh ngộ. 
Một câu hỏi thông minh có thể giúp thông tỏ vấn đề.  
Một câu hỏi với tâm thấu hiểu có thể giúp người khác cảm thấy được xoa dịu và chữa lành. 

Những kiểu câu hỏi mang tính tra hỏi, xả giận, soi mói, trách móc,… chỉ làm cho bản thân trở nên đáng ghét trong mắt người kia và… không đạt được lợi ích gì cả. 

Khi hỏi với tâm chân thành, yêu thương, thấu hiểu thì việc hỏi ấy sẽ mang lại rất nhiều lợi lạc cho chính mình và cho người được hỏi. 

“Học Hỏi” mỗi ngày thì sẽ trở thành người biết HỎI!

Tết đến nơi rồi! Cố gắng hỏi “dễ thương” nha 😇

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop