Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 126

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 126

Bên trong mỗi người luôn tồn tại một THIÊN THẦN và một ÁC QUỶ

Thấu hiểu và cân bằng cho hai con người này là một kỹ năng mà chúng ta cần rèn luyện. 

Khi không hiểu, không biết làm chủ nó thì có lúc chúng ta sẽ “vô cùng thiện”, nhưng cũng có lúc chúng ta sẽ thấy bản thân có vẻ “ác”. 

Phần thiện được sinh ra từ tình yêu thương, ngây thơ, trong sáng, vô tư, hồn nhiên,…

Phần ác được sinh ra từ sự chối bỏ, tủi hổ, đè nén, chịu đựng, bất công, thiếu an toàn,…

Chữa lành, Thiền và chánh niệm chính là cách để làm chủ hai con người này bên trong chính mình. 

Làm chủ được rồi thì khi ấy sẽ có thể bước chân đến “toàn thiện”. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop