Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 128

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 128

Muốn người khác nghe mình hoặc thay đổi thì có hai cách:

Cách 1: Doạ nạt cho họ sợ để thay đổi

Ví dụ: coi chừng, không… thì…,…

Cách 2: Chỉ ra cho họ thấy thế nào là đúng, thế nào là sai. Thay đổi thì sung sướng như thế nào và tránh được những hậu quả gì. Làm gương cho họ thấy và truyền cảm hứng cho họ có động lực thay đổi. 

Cả hai cách đều dùng được nhưng cách 1 thì làm người khác khó chịu và chống đối. Cách hai thì được người khác thương mến và nghe theo. 

Tu từ những điều nhỏ để hoàn thiện một nhân cách lớn. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop