Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 132

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 132

Mười lần giữ đúng lời hứa thì vẫn còn quá ít. Nhưng một lần thất hứa thì đã quá nhiều. 

Ai trong chúng ta cũng đều đã từng được người khác hứa và từng bị thất hứa. Chính chúng ta cũng đã từng giữ đúng lời hứa và từng thất hứa với người khác. 

Cảm giác khi người khác thất hứa chúng ta đã thất vọng, bực bội, hoài nghi ra sao thì cảm giác của người khác khi chúng ta thất hứa với họ cũng như vậy. 

Hứa nhiều làm ít thì sẽ đánh mất đi sự tin tưởng của người khác dành cho mình. Bởi vì hứa thì luôn dễ hơn thực hiện lời hứa. Nhưng một lần bất tín thì vạn lần bất tin. 
Hứa ít làm nhiều thì vừa tránh được việc thất hứa, vừa tạo được sự tin tưởng cao hơn, vừa làm cho bản thân trở thành người có định lực hơn.

Biết bao nhiêu đau khổ và biến cố đã trải qua, trong đó có những việc khởi nguồn chỉ là sự thất hứa. 

Biết trân trọng và tiết kiệm lời hứa của mình là khởi đầu của sự tin tưởng. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop