Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 134

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 134

Soi lỗi người khác là đặc tính của cái tôi. 
Tự soi lỗi mình là nhân lành của trí tuệ và bình an.  

Càng soi lỗi người khác thì càng bị người khác soi lỗi của mình. 
Càng biết tự soi lỗi mình để sửa đổi thì càng được người khác tôn trọng. 

Mây tầng nào thì gặp gió tầng đó, tâm tính của mình thế nào thì sẽ gặp người thế ấy. 

Chữa lành cho tổn thương bị soi lỗi, bắt lỗi, bắt bẻ, trách phạt khi phạm lỗi thì dần dần chúng ta sẽ buông bỏ được tính này. (Chữa lành Luân Xa 2-3-4-5)

Tập đức tính hoà nhã, biết khen ngợi và động viên người khác một cách chân thành, là nhân lành để an vui. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop