Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 137

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 137

Trong cuộc sống có hai dạng áp lực. 

Một dạng làm cho chúng ta đi xuống, tiêu cực, khổ tâm,… Nếu ôm gánh lâu ngày có thể làm bản thân suy nhược, trầm cảm. 

Dạng còn lại làm cho chúng ta đi lên, có động lực phấn đấu, giúp bản thân phát triển để trở nên hoàn thiện hơn, giúp ích nhiều mặt và thường được gọi là thử thách.

Hai dạng này nhìn sơ thì gần giống nhau, nhưng nhìn kỹ thì có nhiều nét khác nhau.

Nếu chăm chỉ chữa lành và nhận diện để buông bỏ dạng áp lực thứ nhất rồi dành sức lực, tinh thần để chinh phục dạng áp lực thứ hai, thì ai cũng có thể đạt được nhiều thành tựu và một cuộc sống viên mãn. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop