Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 146

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 146

Một người nếu chỉ chăm chăm tìm mọi cách để kiếm tiền, để có nhiều tiền mà “hưởng thụ” thì sẽ rất “vất vả”. 
Một người nếu tập trung và yêu thích việc tạo ra giá trị cho mọi người, cho xã hội. Giải quyết những vấn đề của mọi người thì người ấy giàu lên lúc nào mà không biết. 

Tương tự, một người nếu chỉ cầu sanh về cõi “Cực Lạc” để “hưởng thụ” thì cũng sẽ rất vất vả mới có thể về được. 
Nhưng nếu một người biết tu tâm, yêu thích việc phụng sự, có lòng muốn giác ngộ để cứu giúp cho mọi người, muốn về cõi Tịnh Độ để được tiếp tục tu lên thành Phật, thì người ấy ở cõi Tịnh Độ lúc nào không hay. 

Cùng là một mục đích nhưng một cách thì vất vả mà khó đạt được, một cách thì hạnh phúc và đạt được lúc nào không hay. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop