Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 148

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 148

Cố gắng làm hài lòng người khác thì mệt mỏi và tự làm cho bản thân phải đau khổ khi người khác không hài lòng.

Bắt người khác phải làm hài lòng mình thì làm cho họ phải khổ. Họ khổ thì bản thân cũng sẽ khổ do tạo nghiệp xấu. 

Tự biết tạo niềm vui tự thân, tự biết làm hài lòng chính mình thì bản thân vừa được vui, và mọi người gần mình cũng đều cảm thấy vui vẻ. Đó cũng là một trong những nền tảng quan trọng của sự thành công và hạnh phúc. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop