Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 153

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 153

Kiếm tiền là việc cần thiết. Nhưng cách kiếm tiền sẽ quyết định tiền có ở lại với mình hay không. 

Nếu để có tiền mà làm cho người khác, loài khác đau khổ. Làm trái lương tâm hoặc “bất chấp” thì đồng tiền kiếm được sẽ là đồng tiền mang năng lượng tối. Tiền đó sẽ chẳng ở lại lâu, nó sẽ tìm đường ra đi bằng nhiều cách. Và những ai hưởng đồng tiền ấy (ví dụ như gia đình) cũng sẽ chịu chung nghiệp xấu do việc kiếm tiền mang lại. Trước mắt thì chưa thấy rõ hậu quả, nhưng khi hết phước, nghiệp dày thì vô cùng đau khổ. 

Nếu đồng tiền kiếm được từ việc làm cho người khác, loài khác hạnh phúc. Đem lại giá trị cho mọi người, làm theo những gì trái tim mách bảo. Việc làm ấy không tạo ra nghiệp xấu mà chỉ tạo ra nghiệp tốt. Thì đồng tiền kiếm được là đồng tiền mang phước lành. Nó sẽ “rủ thêm bạn” về nhờ phước được tạo ra trong quá trình kiếm tiền. Và như thế, càng ngày sẽ càng thịnh vượng, hạnh phúc. 

Thời đại này đa số con người thường đánh giá giá trị của người khác bằng số tiền họ có, đặt việc kiếm tiền lên trên hết. Nên có nhiều hình thức kiếm tiền bất chấp hoặc “cứ có tiền là làm” mà không màng đến nhân quả, không màng đến hậu quả. Để rồi cả đời quay cuồng, đau khổ với tiền bạc và chùm nghiệp xấu mà mình đã gây ra. 

Kiếm tiền giúp nuôi sống bản thân. Nhưng cách kiếm tiền sẽ quyết định sự sướng khổ của chính mình. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop