Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 155

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 155

Để thể hiện bản thân giỏi hơn, thông minh hơn, tốt hơn, tài năng hơn người khác thì cái tôi thường có những tính xấu như: bắt bẻ, chỉ trích, phán xét, coi thường, chê bai, dè bỉu, nói xấu, lên án,…

Thực tế thì những điều này có thể làm cho cái tôi cảm thấy sung sướng một chút. Nhưng lại gieo biết bao nhiêu nghiệp xấu mà không hay. Để đến một ngày nào đó bị người khác dùng chính những tâm xấu ấy với mình thì cảm thấy đau khổ. 

Tu khẩu cốt lõi vẫn là tu tâm. Khi tâm đã chữa lành được những tổn thương và thực sự an bình, thì sẽ chẳng còn muốn kiếm chác niềm vui tạm bợ từ những tính xấu ấy nữa. 

Khi trong tâm còn nhiều tổn thương muốn được công nhận, muốn hơn người khác, muốn bản thân là nhất thì sẽ dễ dính vào những cái bẫy “khẩu nghiệp” mà không hay. 

Đánh giá người khác thật ít và quan sát tâm mình thật nhiều sẽ làm cho chúng ta ngày càng bình an, trí tuệ!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop