Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 159

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 159

Xin xỏ có thực sự giúp cho chúng ta có được điều mình muốn không?

Lúc nhỏ thì việc xin xỏ và năn nỉ có vẻ hiệu quả vì “nhỏ thì được thông cảm”. 

Nhưng khi đã trưởng thành mà vẫn giữ tính xin xỏ thì nó lại đem đến tác dụng ngược. Nhẹ thì người khác sẽ đồng ý trong sự khó chịu, nặng thì họ sẽ từ chối “đính kèm” thêm sự coi thường. 

Bản chất con người ai cũng chỉ muốn làm điều gì đó mang lại lợi ích cho bản thân. Lợi ích đó có thể là lợi ích về tinh thần như niềm vui, tình yêu, cảm thấy bản thân tốt đẹp,… cho đến lợi ích về vật chất. 

Khi chúng ta muốn nhờ một ai đó thì nên biết cân bằng giá trị giữa đôi bên. Vì mình nhờ họ là mình đang muốn nhận được giá trị từ họ. Mình lấy một giá trị từ họ mà trao lại cho họ một giá trị khác tương xứng, thì đôi bên cùng vui vẻ mà không ai phải xin xỏ ai cả. Đồng thời cũng không bị hao phước. 

Xin xỏ xảy ra khi mình chỉ muốn nhận lợi ích từ người khác, mà không muốn trao cho họ lợi ích gì cả. Lâu dài sẽ tổn phước. 

Con người cũng thường coi thường những người hạ mình xin xỏ, vậy nên nếu không muốn tự mình coi thường chính mình thì cũng nên tập bỏ tính xin xỏ. Như vậy cũng là đang tập trân trọng và yêu thương chính mình. 

Biết trân trọng chính mình thì người khác cũng sẽ trân trọng mình. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop