Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 162

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 162

Bản tính con người rất kỳ lạ. 
Thích ganh tị với người khác mặc dù điều đó làm bản thân đau khổ. 
Thích làm cho người khác ganh tị với mình để bản thân cảm thấy phấn khích, còn người khác thì khổ. 
Không thích chơi với người ganh tị mình nhưng lại cố gắng làm cho nhiều người ganh tị. 

Người khổ cuối cùng vẫn là chính mình. 

Khổ đầu tiên là phải nỗ lực phấn đấu vì những điều hư ảo, mục đích để bằng người mà mình từng ganh tị. Và càng nỗ lực hơn nữa để được nhiều người ganh tị. 

Cái khổ thứ hai là khi lỡ làm cho người khác ganh tị rồi thì phải cố gắng hết sức để giữ cho những điều đó còn mãi, không bị mất đi. Sợ khi mất đi những điều đó thì người ta sẽ “cười” mình, hả hê với mình. Làm cho tâm trí, tinh thần hao tổn. 

Cái khổ thứ ba là gieo nghiệp đau khổ cho người khác. Nghiệp đau khổ ở đây là làm cho người khác cảm thấy đau khổ vì không có, vì thiếu thốn những điều mình đang có. Dẫn đến cái “quả” là mất đi những điều tốt đẹp mà mình đang có. Càng nhiều người ganh tị, đau khổ thì càng dễ mất do sức mạnh của nghiệp cộng hưởng. 

“Sướng” thì ít, dễ thấy mà chóng tàn. 
Khổ thì khó thấy, mà vô vàn trập trùng khó lường. 

Bỏ được tính này là bỏ được cả một khối nghiệp dày đặc!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop