Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 173

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 173

Một cái cây nếu quá khô cứng thì dễ gãy, nếu mềm dẻo thì tồn tại.
Con người cũng vậy, nếu quá nguyên tắc, quá cứng nhắc thì dễ “gãy”, tạo ra nhiều khó khăn cho chính mình và cho người khác. Nhưng nếu biết uyển chuyển, linh hoạt, mềm dẻo thì trường tồn.

Nước do mềm nên không gì chặt đứt được, khi cần cứng thì đóng băng, khi cần vô hình thì bốc hơi, lúc thì chịu bẩn để giúp người khác rửa sạch, lúc ra biển thì mặn, lúc vào lòng đất thì ngọt,… Nước luôn uyển chuyển thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh. Bởi vậy mà không sinh vật nào có thể sống thiếu nước.

Chúng ta nếu cũng có thể học được điều ấy thì cuộc sống sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop