Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 178

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 178

Con Khỉ sống theo cách của con Khỉ, con Cá sống theo cách của con Cá. 

Cách sống nào thì tốt hơn?

Thực tế thì không có cách sống nào là tốt hơn cả. Con Khỉ thì sống trên cây, con Cá thì sống dưới nước. Và chúng cảm thấy rất tốt với điều đó. Nếu như bắt con Khỉ xuống nước và bắt con Cá lên cây để sống thì có lẽ chúng sẽ cực kỳ khổ sở.

Điều tương tự cũng đang xảy ra rất nhiều trong xã hội chúng ta.

Tính cách của mỗi người là khác nhau, sở thích và tư duy của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên vì ai cũng cảm thấy rằng cách sống của mình hiện tại là tốt nhất nên nghĩ rằng nó sẽ tốt cho những người thân yêu của mình. Dẫn đến việc muốn những người khác phải “sống giống mình” thì mới là sống tốt.

Có thể bản thân chúng ta đang sống rất tốt với cách sống ấy, cũng giống như con Khỉ đang sống rất tốt trong rừng. Chúng ta sẽ không thể thay đổi bản thân để sống theo cách sống mà người khác cho rằng là tốt được. Cũng như nếu con Cá cho rằng sống dưới nước mới tốt, và bắt con Khỉ xuống nước sống như nó thì con Khỉ sẽ không thể tồn tại được.

Để bản thân có được sự tự do sống theo ý mình muốn, thì chúng ta cũng cần học bài học về tôn trọng cách sống và lựa chọn cuộc đời của người khác. Nếu áp đặt cách sống của mình lên người khác thì sẽ gây ra sự ràng buộc và đau khổ cho đôi bên. Bản thân cũng mất đi sự tự do.

Hơn nữa trong mỗi chúng ta, dù là người giàu hay người nghèo, người xuất chúng hay người bình thường, người thông minh hay người chậm trí thì cũng đều có những “cái sai” trong cách sống của mình, đều có những bất ổn vì chưa thực sự hoàn hảo được.

Vậy nên trả tự do cho người rồi người sẽ trả tự do cho ta!

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop