Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 21

Ai từng đối xử tệ với mình lúc trước có thể mình không biết. Nhưng khi thức tỉnh chúng ta sẽ nhìn thấy rõ hết.

Tương tự, chúng ta đối xử tệ với ai đó, có thể bây giờ họ không biết, nhưng tương lai khi họ thức tỉnh rồi cũng sẽ nhìn thấy rõ.

Có thể chúng ta không cần trực tiếp xin lỗi họ, nhưng có thể sám hối thông qua thiền định. Và quyết tâm sửa đổi bản thân để đối tốt với mọi người hơn thì nghiệp xưa cũng sẽ được hoá giải.

Và cũng nên tha thứ cho tất cả những ai đã từng đối xử chưa tốt với chúng ta. Giải quyết hết nợ thì mới đi xa được.

 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop