Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 25

Than vãn có thể giúp chúng ta thoải mái thêm một chút. Nhưng vấn đề vẫn còn đó nếu chúng ta không tự mình tìm cách giải quyết.

Than vãn là đang gieo sự khó chịu của mình lên người khác, cái quả nhận được là sự khó chịu của người khác đối với mình.

Ngưng than vãn và tự mình tìm cách giải quyết vấn đề thì sẽ không còn cần phải than vãn nữa.

 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop