Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 32

Cảm giác tội lỗi

Khi đối mặt với sai lầm của bản thân, chúng ta thường khởi lên cảm giác tội lỗi.

Và khi nhìn thấy sai lầm của người khác, chúng ta thường kết tội họ.

Cảm giác tội lỗi xuất phát từ việc chúng ta bị kết tội. Và tính kết tội người khác nảy sinh từ cảm giác tội lỗi của bản thân.

Vì vậy nên không kết tội người khác thì bản thân sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. Không kết tội bản thân thì cũng sẽ không kết tội người khác nữa.

Cảm giác tội lỗi cũng là một trong số các ảo giác của con người. Buông bỏ nó thì chúng ta sẽ nhìn mọi sự sáng suốt và tâm hồn bình an hơn.

Không muốn bị ai kết tội thì cũng đừng kết tội ai cả. Khi mắt mình chưa trong veo như trẻ thơ thì cái mình nhìn thấy vẫn chỉ là định kiến cá nhân chứ không hoàn toàn là sự thật.

Minh Tịnh

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop