Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 53

Trong tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé. Con mạnh hơn ăn con yếu hơn. 

Ở con người cũng tồn tại một dạng bản năng như vậy. Người mạnh hơn, giỏi hơn, sẽ có xu hướng chèn ép, coi thường và đôi khi là thích “trêu” người hiền hơn, yếu hơn. Khi đó cái tôi cảm thấy đắc chí vì phần bản năng được thoả mãn. 

Cái tập tính ấy rất sâu kín và khó nhìn thấy. Nhưng nếu không nhận diện và buông bỏ thì bản thân sẽ phải trải nghiệm những điều tương tự. Vì cho dù chúng ta là ai đi nữa thì cũng sẽ luôn có người mạnh hơn, giỏi hơn. 

Nên khi chèn ép người yếu hơn mình thì bản thân sẽ bị người mạnh hơn chèn ép. Khi kính trọng và biết nâng đỡ người yếu hơn mình thì cũng sẽ được người mạnh hơn mình tôn trọng và nâng đỡ. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 53

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop