Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 55

Nhìn thấy rõ những điểm chưa hoàn thiện ở bản thân và sửa đổi thì bản thân sẽ phát triển. 
Nhìn thấy những điểm yếu của bản thân và cảm thấy không hài lòng thì tạo cho bản thân sự tiêu cực và nản chí. 

Bản thân ở hiện tại đã tốt hơn bản thân trong quá khứ. Bản thân trong tương lai sẽ tốt hơn bản thân ở hiện tại. Bản thân chúng ta lúc nào cũng cần sự khích lệ, chấp nhận và động viên. Những sự không hài lòng từ những người khác dành cho mình là quá đủ rồi. Chúng ta không nên làm vậy với chính mình nữa. 

Chấp nhận, yêu thương, hài lòng với chính mình của hiện tại chính là liều thuốc bổ cho tâm hồn khô héo bởi những tổn thương. Chính mình phải đối xử tốt với chính mình thì mới có thể phát tâm đối tốt với mọi người vô điều kiện được. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 55

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop