Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 62

Không biết mình muốn gì thì thường sẽ nhận về những điều mình không muốn. 
Không biết tôn trọng ý kiến, quyết định của bản thân thì người khác sẽ quyết định thay mình. Khi ấy dù đúng ý hay không đúng ý mình thì mọi sự cũng đã xong. 

Bạn muốn gì?
Sao cũng được!

Sao cũng được không phải xuất phát từ sự dễ tính của bản thân. Mà nó thường xuất phát từ tổn thương không được người khác tôn trọng và lắng nghe ý kiến của bản thân lúc còn nhỏ.

Dần dần chúng ta hình thành nên một trong hai đặc điểm tính cách: Hoặc là không còn muốn đưa ra ý kiến, quyết định do sợ bị phủ nhận, bị phản bác, bị từ chối. Hoặc là luôn muốn đưa ra ý kiến, lời khuyên cho dù có thể người khác không cần do mong muốn những ý kiến của mình được chấp nhận. 

Dù là thể hiện qua khía cạnh nào đi nữa thì cũng đều đem lại khổ đau cho chính bản thân mình. Vì một hành động xuất phát từ tổn thương thì sẽ luôn nhận về sự tổn thương. 

Bắt đầu ý thức việc tôn trọng ý kiến, lựa chọn, quan điểm, quyết định của chính mình chính là bước đầu tiên để chữa lành cho tổn thương này. Khi biết tôn trọng ý kiến của chính mình thì cũng sẽ không còn gieo nhân phủ nhận ý kiến người khác nữa. Như vậy thì bản thân sẽ hạnh phúc hơn và người khác cũng hạnh phúc hơn. 

Muốn làm chủ cuộc đời mình thì trước tiên phải làm chủ được tâm thức của mình. 
Muốn thành tựu điều gì thì trước tiên phải ý thức được tầm quan trọng của điều đó.
Muốn ý kiến của mình được người khác tôn trọng thì trước tiên cần tôn trọng ý kiến của chính mình và của mọi người. 

Mọi sự đều bắt nguồn từ chính mình mà ra, sửa cái bên trong cũng chính là đang sửa cái bên ngoài. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 62

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop