Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 64

Không ai muốn trải nghiệm cảm giác nặng nề cả. Thế nhưng trong cuộc sống chúng ta vẫn vô tình hành xử theo cách “nặng nề”. 

Nặng nề là khi một sự việc không thực sự trầm trọng nhưng chúng ta làm trầm trọng hoá lên. 
Nặng nề là khi đáng ra phải hoà giải thì chúng ta vẫn giận dỗi làm không khí trong nhà trở nên nặng nề, làm những người khác phải khó chịu. 
Nặng nề là khi một vấn đề có thể giải quyết một cách nhẹ nhàng thì chúng ta cảm thấy phải làm to chuyện lên. 

Năng lượng nặng nề là năng lượng tối, nó mang lại cảm giác đau khổ cho người nhận và cho chính chúng ta. 

Khi chưa ý thức được nó thì có thể rất khó nhận biết, nhưng khi đã biết thì chúng ta nên quyết tâm từ bỏ thói quen đó. Như vậy thì cuộc sống sẽ dễ thở và mọi sự sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Bởi mỗi năng lượng nặng nề mà chúng ta đặt vào mỗi sự vật, sự việc nó như một tảng đá nặng đè lên. Làm cho mọi việc khó được chuyển hoá. 

Buông bỏ năng lượng nặng nề khi nhìn và giải quyết mọi thứ là đang bỏ đi tảng đá cản trở sự lưu thông của mọi thứ. Đưa mọi thứ được trở về thuận theo dòng chảy của tự nhiên. Tự động mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. 

Tâm sinh khó khăn, Tâm cũng sinh thuận lợi. Tất cả đều do Tâm mình mà ra. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 64

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop