Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 75

Bản thân chúng ta ở hiện tại được tốt đẹp là nhờ những sai lầm trong quá khứ. Chối bỏ hay xấu hổ về bản thân mình trong quá khứ thì tội nghiệp mình lắm. Bởi bản thân mình trong quá khứ và hiện tại cũng đều là một. 

Nếu xấu hổ hay muốn quên đi con người trong quá khứ của chúng ta thì trong tương lai, chúng ta cũng sẽ làm vậy với chính mình ở hiện tại. Vì con người ở hiện tại sẽ trở thành con người quá khứ của tương lai. 

Bản thân chúng ta ở mỗi thời điểm đều là phiên bản tốt nhất có thể rồi. Chúng ta nên yêu thương, chấp nhận và đón nhận bản thân mình trong quá khứ một cách vô điều kiện. Như vậy thì chúng ta mới có thể hài lòng và hạnh phúc với con người hiện tại của mình. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 75

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop