Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 76

Khi muốn làm điều gì đó quan trọng chúng ta thường có hai xu hướng: hoặc là chuẩn bị quá kỹ dẫn đến áp lực hoặc là sợ phí thời gian nên lao vào làm ngay. 

Cách nào cũng đều dẫn đến những thất bại ngoài ý muốn. 
Bởi chuẩn bị quá kỹ thì kỳ vọng cũng cao và áp lực cũng cao. Khi việc không đạt được như kỳ vọng thì thất vọng. 
Không chịu chuẩn bị mà bắt tay vào làm luôn thì cũng như không mài dao trước khi đốn củi. Kết quả thường không được như ý muốn và rồi sinh ra sự thất vọng về bản thân, sinh tâm nản chí. 

Cân bằng giữa việc chuẩn bị và hành động thì làm việc gì cũng thuận lợi và dễ đạt được thành công hơn. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 76

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop