Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 79

Kỳ vọng tạo ra sự áp lực và là gốc rễ của sự thất vọng. 
Dù là kỳ vọng vào bản thân hay người khác thì cũng thường đem lại sự đau khổ hơn là hạnh phúc. 

Lắng nghe con tim, hành động theo trực giác, vô tư bình thản, và không đặt nặng kết quả. 
Như vậy thì chúng ta sẽ luôn thảnh thơi và mọi việc cũng tự động được an bài. 

Dân gian ta có câu: “làm chơi ăn thiệt mà làm thiệt ăn chơi” là có lý của nó. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 79

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop