Giỏ hàng

Thông điệp tỉnh thức số 80

To tiếng thường chỉ làm người khác sợ về hình thức nhưng chống đối trong tinh thần. 

Bao dung và thấu hiểu cảm xúc của người khác một chút, kìm cơn giận xuống một chút, ăn nói nhẹ nhàng một chút, sẽ như sợi dây mềm mà buộc chặt, như dòng nước mềm mà thẩm thấu thật sâu. 

Như vậy thì vừa đạt được hiệu quả khi giao tiếp, vừa giúp cho tình cảm thêm khắng khít, vừa hàm dưỡng được đức tính đẹp. Vẹn đôi đường. 

Minh Tịnh

Thông điệp tỉnh thức số 80

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop