Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 84

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 84

Chúng ta rất may mắn khi sống trong thời đại “phép thuật”. Thời đại mà ngồi một chỗ vẫn có thể nghe được nhiều người nói. Ngồi ở nhà mà vẫn nói được cho nhiều người nghe. 

Vậy nên CÁI MIỆNG, CÁI MẮT, CÁI TAI của mình rất cần được chăm sóc và bảo vệ. Bởi vì:

Đôi khi chỉ cần một câu nói cũng có thể giúp ích cho bao nhiêu người và gieo trồng cả ruộng lớn phước đức. 

Và đôi khi chỉ cần một câu nói cũng có thể thiêu rụi ruộng phước đã tích luỹ, lại còn gieo thêm nhiều ruộng nghiệp. 

Xem những thứ hữu ích thì giúp cho đôi mắt ngày càng thông tuệ. 
Nghe những thứ hữu ích thì giúp cho đôi tai ngày càng tinh tường. 
Nói những thứ hữu ích thì giúp cho bản thân ngày càng tốt đẹp. 
Xem, nghe và nói những thứ thô trược thì làm cho tâm hồn nhiễm bẩn, hao mòn THÂN - TÂM.  

Cẩn trọng với từng lời nói, từng bài đăng, từng bình luận của mình. 
Và cần trọng với những thứ mình nghe và xem mỗi ngày. 

Chăm sóc kỹ ruộng phước và trông chừng nghiêm ruộng nghiệp của mình thì đến ngày gặt, bản thân sẽ cảm thấy hài lòng, hạnh phúc. 

Minh Tịnh
 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop