Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 85

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 85

Nếu muốn là chính mình, không bị tự ti, cũng không bị kiêu ngạo, thì nên cố gắng tập bỏ sự hơn thua vào những thứ bên ngoài. 
Vì cái Tâm “thật” bên trong mỗi người là giống nhau nên không có hơn hay thua. 

Nếu muốn bỏ tính tập trung vào những thứ bên ngoài, thì phải dành nhiều thời gian tập trung vào bên trong chính mình. 
Vì hiểu mình, tìm được chính mình, chữa lành cho chính mình thì sẽ có hạnh phúc bền vững từ nội tâm. 

Có hạnh phúc từ trong nội tâm thì sẽ không còn nhu cầu tìm kiếm hạnh phúc từ những thứ bên ngoài nữa. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop