Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 87

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 87


Trong các mối quan hệ:

Nếu quá xa cách, lạnh lùng, nghiêm khắc, thì dễ đánh mất đi tình cảm. 
Nếu quá gần gũi, dễ dãi, sỗ sàng, thì dễ đánh mất đi sự tôn nghiêm của bản thân. 

Không quá xa cách, cũng không quá thân thiết, luôn giữ ở mức độ vừa phải, mọi thứ đều vừa đủ thì sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau và mối quan hệ được bền lâu. 

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop