Giỏ hàng

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 89

THÔNG ĐIỆP TỈNH THỨC SỐ 89

Khi bạn sợ người lạ thì cũng có nghĩa rằng “người lạ” cũng sợ bạn. 

Trong bản năng của chúng ta thường sợ và kém tự tin trước người lạ là bởi vì chúng ta không biết người lạ kia là ai, họ là người như thế nào, vị trí của họ trong xã hội ra sao, họ nghĩ gì về mình,…

Điều này tạo nên sự thiếu tự tin khi tiếp xúc với người lạ hoặc phải nói chuyện trước nhiều người. 

Chúng ta không làm gì người lạ thì người lạ cũng sẽ không làm gì chúng ta. Vậy nên không có gì phải sợ cả. 

Cứ tự tin lên bạn nhé 💚

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop