Giỏ hàng

Radio: Sức mạnh của khả năng CHẤP NHẬN | Minh Tịnh

Chấp nhận có trí tuệ không phải là nhu nhược. Chấp nhận chính là sự mạnh mẽ đến từ nội tâm. Một sự mạnh mẽ xuất phát từ trí tuệ, nhìn nhận sáng suốt mọi việc. Biết điều gì thì thay đổi được, điều gì không thay đổi được. 

Điều thay đổi được thì cố gắng hết mình để chuyển hoá. Ví dụ như : suy nghĩ, lời nói, hành động, tính cách,…

Điều không thay đổi được thì vui vẻ chấp nhận mà không than trách dù là trong suy nghĩ. Ví dụ như: bản thân đang già đi mỗi ngày, dù bản thân có muốn thế nào đi nữa thì nó vẫn sẽ tiếp diễn để hoàn tất sứ mệnh của nó. 

Chấp nhận sẽ loại bỏ được đau khổ, thoát khỏi sự cầm tù của mong muốn. 

Mong rằng những chia sẻ này đem lại chút thay đổi tích cực cho mọi người. 

Chúc cho bình an và yêu thương luôn bên bạn ❤️🧡💛💚💙💜🤍


Minh Tịnh

Link video SỨC MẠNH CỦA KHẢ NĂNG CHẤP NHẬN: https://youtu.be/sC72BodKE_U

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop