Giỏ hàng

Nhạy cảm trong tuổi thơ ảnh hưởng thế nào đến hiện tại? -Lan Thi

Nhạy cảm, khác biệt, lạc lõng và không biết mình muốn gì...

Và nếu bạn vẫn cảm thấy mình đang cần phá vỡ một bức màn vô hình nào đó, để được sống với những điều chân thật của bản thân. Thì video này là dành cho bạn.
 

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop