Giỏ hàng

Nhạy cảm và đấu tranh nội tâm | Lan Thi

Muốn sống là chính mình nhưng bạn cảm thấy thật khó và mỗi lần muốn thể hiện bản thân lại hiện lên những suy nghĩ mâu thuẫn nhau cản đường.

Bạn cảm thấy bên trong mình có điều gì đó đặc biệt nhưng lại hạ thấp và che giấu những khả năng của mình...

Nhạy cảm và luôn sống trong sự đấu tranh nội tâm. Video này là dành cho bạn.

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop