Giỏ hàng

Cản trở khi mới tập Thiền

Có câu hỏi này Minh Tịnh nghĩ là cũng sẽ có nhiều người gặp phải nên post lên đây để giải đáp cho mọi người có thêm niềm tin tu tập 💚

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop