Giỏ hàng

Thiền 1h mỗi ngày cùng Minh Tịnh | Thiền Novada

Thiền là cánh cửa kết nối với tâm hồn, với thế giới tâm linh thuần khiết và với trí tuệ vô hạn của vũ trụ. Thông qua thiền chúng ta mới thực sự trở về với bản chất chân thật của chính mình.

Tuy nhiên việc thiền không phải lúc nào cũng dễ dàng và gặp thuận lợi. Thiền cũng giống như đi từ điểm A tới điểm B. Nếu chăm đi thì chăm tới. Nếu chăm đi mà lại có thêm phương tiện tốt thì lại càng nhanh chóng.

Từ những thông điệp và sự thôi thúc nên Minh Tịnh đã làm video này. Nhằm giúp cho những ai đang khao khát bước đi trên con đường tu tập tâm linh có được phương tiện và sự trợ lực, hộ pháp từ các Đấng cõi sáng. Để việc hành thiền được dễ dàng và gặp nhiều thuận lợi hơn.

Khi biết tận dụng sự quý báu này, chúng ta sẽ mau chóng đạt được thành tựu. Từ nhỏ bé nhất đến to lớn. Hạn chế được hôn trầm và trở lực quấy phá. Từ đó thân tâm có thể dễ dàng đi vào chiều sâu, kết nối được với bản thể đích thực của chính mình.

Những ai mới tập có thể thiền từ 15- 30 phút mỗi ngày tuỳ theo khả năng.
Những ai ngồi được lâu thì nên ngồi 1 tiếng.
Những ai có Tháp Novada thì cầm trên tay hoặc để trước mặt trong lúc thiền.
Những ai bị bệnh không thể ngồi được thì có thể nằm thiền.

Khi thực hành chăm chỉ và đều đặn, thân tâm sẽ bình an, trí tuệ sẽ phát sinh, cuộc sống sẽ thuận lợi, mọi việc sẽ may mắn. Bởi cuộc đời chúng ta hoàn toàn do tâm tạo ra. Nên khi tâm thay đổi thì cuộc đời cũng thay đổi theo.

Ngoài việc thực hành thiền cùng video này mỗi ngày, cũng còn những phương tiện khác mà Minh Tịnh đã chia sẻ như: 6 video chữa lành luân xa, 3 video nhạc chữa lành, các video về siêu thoát cho người âm và hoá giải nghiệp, và Tháp Năng Lượng - Tháp Thiền Định Novada mang linh lực của các đấng cõi sáng. Khi tất cả những phương tiện này được sử dụng mỗi ngày thì việc đi từ điểm A đến điểm B sẽ vô cùng thuận lợi và dễ dàng.

Đối với những ai đang có thắc mắc không biết bắt đầu hành trình tâm linh từ đâu thì nên bắt đầu bằng việc xem hết toàn bộ video trên kênh và thực hành theo mỗi ngày.

Chúc mọi người tinh tấn thực hành mỗi ngày.

Bình an và trí tuệ ở cùng mọi người!


Minh Tịnh
__________________

Link Thỉnh Tháp Năng Lượng - Tháp Thiền Định Novada: https://novada.vn/ hoặc https://m.me/novada.vn
__________________

Link các video về chữa lành luân xa:
- Lợi ích khi khai mở luân xa và tu tập tâm linh: https://youtu.be/v5z3w4eWQHs
- Sự thật về luân xa 1 - Hoả xà (Kundalini): https://youtu.be/YwtrhmiSGyc
- Chữa lành Luân Xa 2 (Healing Sacral Chakra): https://youtu.be/V1n0y5RdfeU
- Chữa lành Luân Xa 3 (Healing Solar Plexus Chakra): https://youtu.be/CytFglLKFv8
- Chữa lành LUÂN XA 4 (Luân Xa Tim - Healing Heart Chakra): https://youtu.be/OfWwExazCi4
- Chữa lành LUÂN XA 5 | Healing Throat Chakra: https://youtu.be/-HfQK7HJm9A
- Chữa lành Luân Xa 6 | Healing Third Eye Chakra - Luân Xa con mắt thứ 3: https://youtu.be/Pc7uWp4S9rE
- Chữa lành LUÂN XA 7 | Healing Crown Chakra: https://youtu.be/clOHiZYzaMc

Link video chữa bệnh thân thể: https://youtu.be/1ZAtywJyyKI

Link video siêu thoát cho người âm: https://youtu.be/QQFMCWuMHCQ

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop