Giỏ hàng

Chìa khoá để MAY MẮN và THỊNH VƯỢNG | Minh Tịnh

Nếu cuộc sống của chúng ta luôn tốt đẹp thì “có thể” mọi thứ đang đúng.
Nhưng nếu cuộc sống của chúng ta đau khổ thì “chắc chắn” có điều gì đó chưa đúng.

Chỉ cần chịu chấp nhận cái chưa ổn và muốn cải thiện nó thì sẽ luôn có cách thức dễ dàng để thực hiện.

Bạn đang sống ở vế nào và sẽ chọn sống ở vế nào trong 4 vế Minh Tịnh chia sẻ trong video này?

 

 

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop