Giỏ hàng

Radio: Chữa lành tổn thương bị chối bỏ | Minh Tịnh

Hầu như tất cả chúng ta đều có những tổn thương về sự chối bỏ bản thân mà chúng ta không biết.

Khi chữa lành được cho tổn thương ấy, chúng ta sẽ buông bỏ được những ảo ảnh về sự thần tượng những thứ bên ngoài, để tập trung chăm sóc cho chính tâm hồn mình.

Minh Tịnh

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop