Giỏ hàng

Bạn bình an thế giới bình an | Lan Thi

🌟Ngoài năm giác quan mà chúng ta sử dụng hàng ngày. Có một giác quan mà chúng ta có thể luyện tập, giác quan mới của sự an toàn. Giác quan này phát triển trong trạng thái ta đặt mình trong sự tĩnh lặng của nội tâm.
🌟Trong thế giới không ngừng biến động, chấp nhận điều mà ta không thể thay đổi, học cách can đảm thay đổi điều mà ta có thể. Cũng như sáng suốt phân biệt rõ hai điều này, đã giúp ta bình tâm rất nhiều.
🌟 Và bạn biết không khi bạn bình an thế giới cũng bình an. 

Lan Thi💙

Facebook Instagram Youtube
backtotop backtotop